Over for mekanistisk determinisme, hvor er vores frihed?

Determinisme er en filosofi, der er baseret på ideen om at alle fysiske begivenheder er forudbestemt. At alt stammer fra en uundgåelig kæde af årsager og konsekvenser. Vi kan finde mange typer determinisme: religiøse, økonomiske, genetiske osv. I denne artikel skal vi snakke om mekanistisk determinisme. Er vi fri til at træffe beslutninger? Er vores liv forudbestemt? Mange tænkere og filosoffer har stillet disse spørgsmål gennem historien. Fri vilje - og alt, der forudsætter dets eksistens - har været et interessant filosofisk tema gennem historien: Vores subjektive oplevelse indikerer valgfrihed, men når man studerer hjernen, er der mange indikationer, der peger på en stærk mekanisk konditionering.

Mekanisk determinisme er baseret på tanken om, at mennesket er som en maskine. Således ville hjernen være et redskab, der er i stand til at modtage en række stimuli, behandle dem og producere andre stimuli. Fri vilje er blot en illusion dannet af det faktum, at processerne mellem input og exit af stimuli er ukendte.

I denne artikel for at forstå mekanistisk determinisme vil vi undersøge to aspekter: For det første vil vi tale om de principper og grunde, der fører os til at tænke på en determinisme; så vil vi tale om paradoksen af ​​homunculus anvendt til fri vilje. Principper og grunde til at tro på mekanisk determinisme

Ideen om at forstå det menneskelige sind som en maskine er født gennem den beregningsmæssige teori om sind, kognitiv psykologi. Gennem denne teori sammenligner kognitiv psykologi hjernen med en mikroprocessor og baserer sig på tanken om, at al menneskelig adfærd kan forklares gennem en række algoritmer og mentale processer. Af denne grund kom den menneskelige hjerne til at ligestilles med en Turing-maskine.

Selv om computationalsteorien i dag er forældet - på grund af de nye forbindelsesmodeller - har den efterladt os en god refleksion. Forudsætningerne for psykologi giver os mulighed for i stigende grad at forklare processerne og opgrave mindets mysterier.

Gange, der tidligere er henført til fri vilje, kan nu forklares gennem en række veldefinerede processer. Alt dette fører os til alvorligt at spørge os selv om menneskelig adfærd ikke er mere end et svar på en kæde af årsager og konsekvenser, eller om der virkelig er en "jeg" inden for hver af os, der træffer beslutningerne. Lad os forestille os, at vi var i stand til at kende alle de variabler, der påvirker menneskelig adfærd og hvordan det sker. Kunne vi forudse helt og uden tvivl, hvad der ville være hver enkelt persons adfærd (din, min)? Svaret på dette spørgsmål synes at være et "ja", men på denne måde vil vi nægte eksistensen af ​​fri vilje, da vi kunne forudbestemme fremtiden. Derudover viser neurovidenskabsstudier, at vores hjerner træffer beslutninger længe før vi er opmærksomme på dem. Disse resultater får os til at spørge os selv grunden til bevidstheden.

Det er i dag svært at definere, om vores sind er deterministisk eller ej. Psykologien forudsætter dog, at adfærd kan forudsiges med en vis fejlmargin, hvorfor determinismens teori er meget nyttig til denne undersøgelse. Paradoxen af ​​homunculus i fri vilje

Som en endelig refleksion på determinisme vil jeg gerne foreslå paradoksen af ​​homunculus. Dette præsenterer sig som en teoretisk inkompatibilitet mellem psykologi og eksistensen af ​​fri vilje.

Ved mange lejligheder kan reflektere over et paradoks hjælpe os med at opfatte vores fejl og tage nye kognitive retninger eller teoretiske perspektiver. Homunculus paradoks er baseret på følgende: Psykologi foreslår, at enhver adfærd eller mental proces kan beskrives og forklares, og fri vilje siger, at vi har frihed til at vælge hvilken beslutning der skal træffes. Så dette ville få os til at tro, at der i vores hjerne er "noget", der bestemmer; Til dette vil vi kalde homunculus, da det ville være som et andet menneske, der træffer beslutningerne i os.Nå, hvis homunculus er den der giver os frihed til valg, hvem giver ham fri vilje?

Vi kunne sige, at inden for denne homunculus er der en anden homunculus, der træffer beslutningerne; men fra denne forklaring ville vi falde ind i et uendeligt paradoks af homunculi

. Vi ville sammenligne det menneskelige sind med matrioskas dukkerne. Mekanisk determinisme foreslår et nyttigt paradigme til tolkning af den psykologiske virkelighed. Desuden synes de beviser, vi møder sammen med teoretiske uforeneligheder, at lede os hen imod det. Vi bør dog ikke blindt stole på; Det er mere sandsynligt, at virkeligheden er meget mere kompleks og er ikke i nogen af ​​de to ekstremer (determinisme og fri vilje) der tegner kontinuumet.