Neuro-lykke: videnskaben om lykke?

Neurophelicity. Bare læs begrebet, så nysgerrighed er født, ligesom det er med et barn, når vi laver et magisk trick. Pludselig bemærker vi, at ordet lykke ikke fremstår af sig selv, og udpeger den immaterielle følelsesmæssige tilstand. Nej. Her er lykke en tilstand bundet til vores krop.: "neuro" er et præfiks, der refererer til vores nervesystem.

Følelser - blandt dem lykke - afhænger af vores hjerneaktivitet og er afgørende for individets overlevelse. De er karakteriseret ved at have to forskellige aspekter: de producerer en subjektiv sensation, og de ledsages normalt af en ekstern, adfærdsmæssig manifestation. På denne måde manifesterer lykke sig som indre velfærd, men det externaliserer også sig selv ved at skabe udtryk for udtryk for det velfærd, der normalt giver det tilbage. Lykke og nervesystemetNår vi forsøger at definere og forklare lykke, forholder vi os sædvanligvis til vores følelsesmæssige univers, til tilfredshed eller utilfredshed i forbindelse med et ønske, en drøm realiserede

. Denne følelse præsenterer sig på et metafysisk plan. Det er ikke noget, der kan røres, opbevares i skabet, så vi kan hente det op hver morgen. Det er variabelt, ukontrollabelt og i de fleste tilfælde forbundet med en ekstern oplevelse.

Vi er imidlertid ikke klar over, at denne følelse ikke stammer fra den eksterne erfaring. Det er faktisk biproduktet af en kemisk proces, der forekommer i vores nervesystem. Den har sin plads i vores krop. Vi er producenter af lykke. Det forekommer ikke tilfældigt som en guddommelig konsekvens. Det er en kemisk reaktion som reaktion på en oplevelse og i overensstemmelse med vores opfattelse af virkeligheden. Kemikalier af lykkeDu kan undre sig over, hvad en kemisk reaktion er, og hvordan vores opfattelse af virkeligheden spiller en central rolle i vores lykke. Svaret på disse to spørgsmål er simpelt.

På den ene side har vi lykkehormonerne: endorfin, serotonin, dopamin og oxytocin. Vi taler om en kemisk reaktion, når disse hormoner virker i vores nervesystem forbundet med positive følelser: kærlighed, fornøjelse, smerteblok osv.På den anden side har vi vores opfattelse af virkeligheden.

Dette er en psykosocial konstruktion, der blev dannet fra barndommen, bestemt af vores første erfaringer og definerer vores fremtid. Det vil påvirke vores forhold til hver erfaring og som følge heraf vil det også påvirke vores biologiske lykkeproduktion.

Teoretisering og opbygning af varigt velvære Tal om neuro-lykke taler om at kunne skabe velvære. Det betyder, at når vi har etableret egentlige grundlag for at forstå lykke, kan vi skabe strategier, der gør det muligt for os at være lykkelige. Det er muligt at bygge en lykke, der ikke er afhængig af en oplevelse, og at vi kun behøver at forvandle kerne i vores hjerne og opfattelsen af ​​virkeligheden.

Med andre ord kan vi begynde at se glasset halvt fuld i stedet for glasset halvt tomt. Og dette skift i vores mentalitet vil forvandle vores hjernes evne til at producere de kemikalier, der er forbundet med velvære, hvilket skaber inerti fra en kilde, der rummer. Neuro-lykke, et nyt koncept for lykke

Dette nye perspektiv på lykke giver os mulighed for at opnå varig velvære. Det er, at vi ved, at lykke er inden for rækkevidde blot ved vores indsats,

det er noget, vi kan have og kan opretholde, omdanne det til en konkret virkelighed. Der er metoder og øvelser, der giver os mulighed for at generere disse hormoner, der vækker hjernekredsløbene, der aktiveres i tider med velvære. Nøglen er at kunne aktivere disse kredsløb på frivillig basis. På denne måde kan vi være vores egne beslutningstagere af lykke. Er Neuro-Happiness Science of Happiness?

Vi kan svare på dette spørgsmål med en stump "Ja!".

Der er et uadskilleligt forhold mellem vores positive følelser og vores nervesystem

. Det vil sige, vi kan forklare og teorisere om lykke ved kun at tale om kerne i vores hjerne. Desuden giver denne forestilling en ny betydning til lykke. Fra det ser vi, at lykke ikke afhænger af, hvor mange penge vi har holdt i banken, eller hvor mange succeser vi har opnået. Det afhænger virkelig af konditioneringen af ​​en proces af vores biologiske plan.

Denne proces er påvirket af den måde, hvorpå vi opfatter virkeligheden, og til gengæld også betingelser som vi ser det

. I denne forstand er lykke en vej, vi kan vælge.