4 Holdninger, der kan skabe et tyrannebarn derhjemme

Selvom det er svært at tro, er det at finde et tyrannebarn, der bliver mere og mere almindeligt, og forældre søger i stigende grad professionel hjælp, desperat for deres børns adfærd. Som et tyrannebarn mener vi den, der pålægger sin lov, som dominerer forældrene til at gøre hans vilje, og hvis vredesnød udtømmer nogen.

Det tyranniske barn mener, at han har ret til at manipulere sin familie efter hans ønsker og at gøre en intens tantrum, hvis hans forventninger ikke opfyldes.Hun er ikke i stand til at tolerere frustrationerne i hverdagen, endsige lægge sig i stedet for sine forældre, da hun har til hensigt at skade dem med det eneste formål at give efter til hendes krav.

Fænomenet der opstår, er at barnet ender med at være autoritet hjemme og forældrene føler sig forpligtede til at efterkomme deres krav om at undgå udbrud af kolera, der opstår, hvis barnet ikke ser deres behov og luner, der tages hånd om til tiden. I meget ekstreme tilfælde ophører barnet fysisk med deres forældre.Del

Ifølge undersøgelserforekommer det, at genetik kan påvirke på en måde og prædisponere barnet for at være mere aggressivt end andre.Det har også været muligt at bevise, at det tyranniske barn er mere i mellem- eller overklassefamilier, og at det forekommer mere hos drenge end hos piger, selv om denne forskel gradvis er lig med.

Det ser ud til, at uddannelse er en nøglefaktor for, at barnet opfører sig som en tyrann med forældre.Det er især blevet konstateret, at mere permissive og overbeskyttende forældre er mere tilbøjelige til at rejse et barn, der udviser adfærdsmønstre svarende til dem, der er beskrevet ovenfor.

De pædagogiske nøgler, der kan skabe et tyrannebarn

Hvis uddannelse har stor indflydelse på hvordan barnet vil opføre sig, er det nødvendigt for forældre at lære at uddanne deres børn bedst.Det er nødvendigt, at de forsøger at undgå visse mønstre, som normalt gælder med de bedste hensigter, men det kan være kontraproduktivt i det lange løb.Samtykke til barnet

Hvis forældrene samtykker barnet, når de beder om det,

vil hun gradvist begynde at tro på, at hun har ret til at tjene, hvad hun beder om straks, uanset hvad.Hun vokser op med denne idé, og dagen kommer, når nogen nægter hende en anmodning. Det tyranniske barn vil føle sig så sur, at han vil gøre alt, hvad der kræves for at imødekomme hans forventninger, som han altid havde gjort før. Barnet, gennem vrede, ender med at kontrollere viljen og forældrenes autoritet, som føler sig bange.Lad ikke barnet blive frustreret

Frustration er en normal, sund følelse, der er en del af livet.Ikke alt, hvad vi vil ske på en bestemt måde, vil fungere. Sommetider bliver livet tilbage på os, og vi skal lære at tolerere det.

Undladelse at tolerere frustration bringer mange følelsesmæssige problemer både hos børn og voksne, for om du vil eller ej, er livet ikke skabt til at måle, og vi vil støde på forhindringer mange gange. Del

Hvis vi ikke lære barnet at acceptere den frustration og forsøge med alle midler hun får alt, hvad hun ønsker, vil vi være at skabe en tyran barn, ude af stand til at internalisere tanken om, at verden ikke dreje sig om dig.

Løs barnets problemerDet er meget vigtigt, at børn fra en tidlig alder

begynder at løse deres problemer alene eller med lidt hjælp.

Når vi taler om problemer, henviser vi til små modsætninger tilpasset deres alder.

For eksempel, hvis vi tager barnet til at spørge sine sko, når hun er gammel nok til at gøre det alene, og selv når du ved at gøre dette, bør vi ikke blive fristet til at hjælpe dig eller sætte på dine sko på dine fødder. Det kan være, at denne aktivitet er meget ubehagelig for hende, og det nemmeste for barnet ville være at vende sig til forældrene, men det er ikke den rigtige vej.Barnet skal lære at livet ikke altid er behageligt og nemt, og at hun skal vide, om hun bryr sig om sig selv.Del

Hvis hun ikke lære, hvad der vil ske, er, at

hver gang den støder på en forhindring i dit liv, vil du ikke have de nødvendige ressourcer til at løse det,fordi selv har vi givet ham mulighed for at udvikle dem.

undervise, at problemerne er løst med fjendtlighedVi kan ikke have vores søn ikke reagerer på en fjendtlig måde, hvis vi er de første til at blive vred, råbe eller tale uden omsvøb, når modgang opstår.Vi skal være opmærksomme på, at børn efterligner alt fra voksne og især forældre, så vi skal være forsigtige med, hvordan vi opfører os.

Del

Selvom vi nogle gange bliver trætte, tror på at vi skal eksplodere, og at vi ikke kan tage mere, gør vi faktisk, og aggression hjælper os ikke med at løse noget overhovedet. Derfor skal du handle roligt i lyset af problemer, for dig og dine børn.